Der findes indtil videre over 45 udenlandske spørgeskemaer omkring internetafhængighed, og der kommer løbende nye. Vi har oversat og tilpasset de vigtigste spørgeskemaer som kan downloades nedenfor, hvis du angiver bogen som kilde. Hvis du scorer højt på et spørgeskema, bør du overveje, om du bør ændre dine digitale vaner og tænke over, hvad der giver dig livskvalitet, livsduelighed og glæde på længere sigt. Spørgeskemaerne er ikke blevet testet videnskabeligt i Danmark for deres gyldighed (validitet), pålidelighed (reliabilitet) og deres scoring, så de bør blot bruges vejledende.

Spørgeskemaer om internetafhængighed

DSM-5’s Diagnostiske kriterier for Internet Gaming Disorder

Young’s Internet Addiction Diagnostic Questionnaire

Young’s Internet Addiction Test

Chen’s Internet Addiction Scale (CIAS)

Tao’s Diagnostiske kriterier for Internet Addiction

Meerkerk’s Compulsive Internet Use Scale (CIUS)

Spørgeskemaer om andre former for digital afhængighed

Smartphone afhængighedsskala 6

Smartphone afhængighedsskala 10

Robert’s skala for phubbing (ignorering af ens partner)

Facebook afhængighedsskala

Internet Motive Questionnaire for Adolescents

Spørgeskemaer - digital afhængighed

Skriv din email her, så sendes downloadlinket til alle spørgeskemaerne.